Search
 • Mergitech CRM

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบ CRMการที่เราเข้าใจลูกค้าของเราคือสิ่งที่สำคัญต่อการทำธุรกิจ เพราะเดิมทีแล้วธุรกิจจะต้องมีการซื้อ (จาก Supplier, Vendor) และขาย (ให้กับ Customer หรือลูกค้า) หากเราเข้าใจความต้องการลูกค้าแล้ว ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายและต่อยอดธุรกิจของเราได้ วันนี้ทาง Mergitech Consulting ได้รวบรวมประโยชน์ที่คุณจได้รับจากการใช้ระบบ ​CRM โดยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่กำลังมองหาระบบ CRM หรือกำลังใช้ระบบ CRM อยู่แล้ว

1. เพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลในองค์กร (Centralized Data)

 • ข้อมูลลูกค้า (Customer) รวมอยู่ที่เดียวกัน ง่ายต่อการเข้าถึงและใช้งาน พร้อมกับข้อมูลที่มีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลาทำให้แต่ละทีมในองค์กรของคุณทันต่อข้อมูลล่าสุด

 • เอกสาร (Document) เช่นใบเสนอราคา (Quotation), เอกสารจดทะเบียนบริษัท (Company Registration), ใบสัญญาจ้าง (Contract) และอื่นๆ สามารถอัพโหลดเข้าในระบบ CRM และสามารถเปิดใช้งานได้ตลอดเวลา


2. สื่อสารกันง่ายขึ้นและรวดเร็วมากขึ้นระหว่างทีม (Improved Communication)

 • ข้อมูลถูกจัดเก็บบน Cloud ทำให้การใช้งานสามารถเข้าถึงง่ายเพียงแต่ผ่าน Internet ทำให้คุณสามารถแชร์หรือบันทึกการสนทนาระหว่างเรากับทีมงานผ่านข้อมูลลูกค้าได้โดยตรง

 • ตัวอย่างเช่น ในองค์กรของคุณใช้ระบบ CRM ในการสื่อสารระหว่างทีมแทนใช้อีเมล์ ทีม Production สามารถอัพเดทข้อมูลการถ่ายรูปร้านค้าและแชทกับทีม Content เพื่อเอาสินค้าขึ้นขายบน Website ได้ทันทีโดยไม่ต้องส่งอีเมล์ระหว่างทีม


3. ลดการทำงานซ้ำซ้อนในแต่ละวัน (Automated Process)


4. ปรับแต่งตามใจชอบ (Simple Customization)

 • ระบบ CRM ไม่เหมือนระบบ ERP ที่ถูกวางระบบให้ใช้กับองค์กรที่มีความซับซ้อน เช่น การบันทึกบัญชี การซื้อ การนับสินค้า และอื่นๆอีกมาก ดังนั้นระบบ CRM จึงถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการเริ่มใช้ และง่ายต่อการปรับแต่งให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

 • การปรับแต่งหรือการ Customize ระบบ CRM สามารถทำได้ทั้งผู้ใช้งานทั่วไป User ไปจนถึง System Admin ได้ (โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมหรือ Coding)

 • ตัวอย่างการปรับแต่งระบบ CRM พร้อมประโยชน์ที่ช่วยการทำงานของคุณ

 • Layout Customization หน้าจอการใช้งานคือสิ่งสำคัญสำหรับผู้ใช้ การปรับหน้าจอสามารถทำได้ด้วยการลากและวางตามต้องการ หรือ Drag & Drop

 • Field Customization คือปัจจัยหลักของระบบ CRM ที่ทำให้คุณสามารถกรอกข้อมูลตามต้องการ เช่น ข้อมูลลูกค้าประกอบด้วย อายุ (Age), เพศ (Gender), ฐานเงินเดือน (Salary Range), งานอดิเรก (Hobbies), ระดับการศึกษา (Education Level), และอื่นๆ

 • Required Field at Form เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานลืมใส่ข้อมูลที่ต้องการ คุณสามารถระบุได้ผ่านหน้าจอ


5. วิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้นผ่านรายงาน (Insights with Report & Dashboard)

 • และสุดท้ายคือการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านรายงาน (Report & Dashboard) ทำให้คุณไม่ต้องใช้ Excel ในการส่งรายงานแต่ละสัปดาห์

 • วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจของคุณผ่าน Report & Dashboard ตามตัวอย่างเช่น

 • Top 10 Spenders (Customer) : MTD สรุปรายงาน 10 อันดับของผู้ที่ซื้อสินค้าหรือบริการของเรามากที่สุดในแต่ละเดือน

 • Sales Forecasting วิเคราะห์ยอดขายที่วางไว้ในแต่ละเดือน หรือแต่ละปีได้

 • Sales Visit Planning รายงานสรุปการนัดระหว่างทีมขายกับลูกค้า

 • New Lead (Acquisition) by Channels วิเคราะห์ลูกค้าที่เข้ามาใหม่แต่ละช่องทาง

 • Top 5 Customer Complaint Reasons สรุปปัญหาสูงสุดที่ลูกค้าพูดถึง

 • Product On-Hand Summary สรุปสินค้าคงคลังแยกตามประเภท


คุณสามารถเริ่มต้นใช้ระบบ CRM ได้โดยการลงทะเบียนด้านล่างหรือติดต่อทาง Mergitech Consulting โทร 08-6821-6821 หรืออีเมล์ business@mergitech.com

เร่ิมต้นใช้ระบบ CRM ฟรี (ไม่มีจำกัดอายุการใช้งาน)

เหมาะสำหรับธุรกิจเริ่มต้นพร้อมผู้ใช้งานถึง 10 users

สมัคร /Sign Up

Zoho CRM Presentation


#ZohoCRM #Zoho #FreeCRM #Mergitech #CallCenter #Sales #SalesCloud #Salesforce #CustomerService #CustomerRelationshipManagement #CRMSoftware #CRM #Marketing

0 views

9 Soi Suksawat 33, Yeak 7-2, Suksawat Road

Rat Burana, Bangkok 10140, Thailand.

© 2019, Mergitech Consulting Co,. Ltd. All Rights Reserved.