top of page
Zoho bigin CRM.png

A new way to look at your
Customer Pipelines

การติดตามลูกค้าและงานขายแบบไปป์ไลน์

Bigin-Logo Zoho CRM.png

โปรแกรม

บริหารยอดขายของทีมงาน ด้วยระบบ CRM ที่ใช้งานง่าย

โปรแกรม Zoho Bigin เป็นระบบ CRM ที่รวมฟังก์ชั่นการใช้งานทั่วไปที่จำเป็นของงานขาย

ถ้าคุณต้องการระบบหรือโปรแกรมที่ไว้เก็บข้อมูลงานขาย เช่น

ข้อมูลลูกค้า

ลูกค้าชื่ออะไร

เบอร์โทรอะไร

อยู่แถวไหน

ทำธุรกิจอะไร

ข้อมูลงานขาย

ขายอะไรกับลูกค้าเจ้าไหน

ยอดที่จะปิดเท่าไร

สถานะเป็นยังไง

จะปิดได้วันไหน

ข้อมูลพนักงงานขาย

เซลล์ชื่ออะไร

ถือออเดอร์/โปรเจคอะไรอยู่

โทรคุยกับลูกค้ามากี่ครั้ง

ไปพบลูกค้าเจ้าไหนมาบ้าง

ข้อมูลประวัติลูกค้า

เราเคยขายอะไรไปบ้าง

เคยขายไปตั้งแต่เมื่อไร

เคยขายในราคาเท่าไร

เคยดีลกับลูกค้าไว้ยังไง

โปรแกรม Zoho Bigin

ระบบ CRM ที่ใช้งานได้เหมาะพอดี

ใช้งานง่ายๆ ผ่าน
5 + 1 เมนู

Zoho CRM Bigin - usable.jpg

Ready to try
Zoho Bigin
for your business?

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

COMPANIES ( 1 )  &  CONTACTS ( 2 )

สำหรับบันทึกข้อมูลลูกค้า เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล

เก็บข้อมูลของบริษัทลูกค้า รายชื่อผู้ติดต่อของบริษัทลูกค้าแต่ละราย และเก็บข้อมูลงานขาย Sales Pipeline (Deals)
ข้อมูลการโทรหา ข้อมูลการนัดหมาย และการจดบันทึกรายละเอียดที่สำคัญต่าง ๆ 
รวมเก็บไว้เป็นประวัติของลูกค้ารายนั้นๆ (Customer History) ทำให้สามารถเข้ามาดูข้อมูล CRM ย้อนหลังผ่านระบบได้ง่าย

"ข้อมูลลูกค้า คือ ทรัพย์สิน" และ "ทรัพย์สิน นั้นสามารถ ต่อยอด" 

Zoho Bigin - Page Contacts.png

PRODUCTS ( 3 )

สำหรับสร้างข้อมูลสินค้า/บริการในระบบ

สามารถสร้างข้อมูลสินค้าและบริการในระบบ แล้วนำไปใช้ระบุในการขาย (Deals) แต่ละรายการที่กำลังขายให้กับลูกค้า

เราสามารถกำหนดข้อมูลได้ว่า เป็นสินค้าบริการชื่ออะไร ประเภทอะไร ราคาเท่าไร รายละเอียดเป็นอย่างไร
ดูในมุมมองของสินค้าบริการ ว่ากำลังขายให้กับลูกค้าหรือ Deals ไหนอยู่

"ข้อมูลสินค้าบริการ สามารถเพิ่มช่องในการเก็บข้อมูลอื่นๆ ได้ ที่ Field Setting"

CRM Bigin - Product

DEALS ( 4 )

บันทึกรายการโอกาสการขายของบริษัท

เราจะใช้เมนูนี้ในการบันทึกข้อมูลว่่า เรากำลังขายสินค้าหรือบริการอะไรให้กับลูกค้า
ราคาเท่าไร เปิดออเดอร์ตั้งแต่วันไหน แล้วจะปิดการขายนี้ได้เมื่อไร ติดตามการขายไปแล้วกี่ครั้ง
เพื่อให้เรารู้ว่ามีโอกาสการขายอะไรเกิดขึ้นบ้าง และเพื่อให้เราสามารถประมาณการยอดขายของบริษัทได้

"เพราะทุกการขาย คือ โอกาส" "เก็บทุกโอกาส ในการขาย"

Zoho Bigin - Page Deals.png
Screen Shot 2563-10-27 at 15.16.34.png

ACTIVITIES ( 5 )

บันทึกรายการกิจกรรมการขายของทีมงาน

เมนูที่ใช้สำหรับบันทึกการติดต่อกับลูกค้า เพื่อเก็บเป็นประวัติ ช่วยเตือนความจำไม่ให้พลาดนัดสำคัญ ซึ่งมีเมนูย่อยต่างๆ คือ
 >> การโทรหาหรือรับสายโทรศัพท์ลูกค้า (Calls) 
 >> การนัดหมายเข้าพบลูกค้า (Events) 
 >> อีกทั้งยังมีหน้าจอสำหรับลิสต์สิ่งที่ต้องทำ (Tasks) (To-do-list)

"กิจกรรมของงานขาย จะนำไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จ"

Zoho Bigin CRM Call.png
Act-Call telephony Zoho Bigin CRM.png

DASHBOARDS ( REPORTS / ANALYTICS)

สรุปผลการขายของทีม วิเคราะห์งานขายของธุรกิจ

สำหรับดูรายงานสรุปผลการขายของบริษัทได้แบบ Real-time
สามารถแสดงข้อมูลยอดขายในแต่ละเดือน ทำให้เราทราบว่า
พนักงานของมียอดขายเท่าไร ยังมียอดที่น่าจะปิดได้อีกเท่าไร
หรือยอดขายของแต่ละสินค้าบริการเป็นเท่าไร 

"ธุรกิจนั้นสำคัญต่อคุณฉันใด"
"การวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทก็สำคัญฉันนั้น"

Zoho-Bigin-Analytics-Dashboard.png
Zoho CRM bigin-mobilehome-72.png

MOBILE APPLICATION

ใช้งานผ่านมือถือได้อย่างเต็มรูปแบบ

คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ที่โต๊ะทำงานเพื่อปิดการขายเสมอไป
จัดการอีเมล รับการอัปเดตเกี่ยวกับไปป์ไลน์
และรับสิทธิ์เข้าใช้ข้อมูลธุรกิจที่สำคัญในแบบเรียลไทม์
ด้วยแอปมือถือของเราที่ใช้ได้กับทั้งอุปกรณ์ iOS และ Android

apple-store-icon-png-free-download-fourj

Ready to try
Zoho Bigin
for your business?

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

ทำไมต้องใช้ Bigin

  • เราเชื่อว่าธุรกิจทุกแห่งจำเป็นต้องใช้ CRM ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะมีขนาดเล็กเพียงใดก็ตาม

  • Zoho Bigin มาพร้อมฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่ายและที่สำคัญที่สุดคือมีราคาที่เหมาะสม 

  • ด้วย Bigin ขจัดความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับ CRM ทุกรูปแบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่า ติดตามกิจกรรมประจำวัน บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และขยายธุรกิจให้เติบโตได้รวดเร็วกว่าที่เคย

bottom of page