A new way to look at your
Customer Pipelines

การติดตามลูกค้าและงานขายแบบไปป์ไลน์

โปรแกรม

บริหารยอดขายของทีมงาน ด้วยระบบ CRM ที่ใช้งานง่าย

โปรแกรม Zoho Bigin เป็นระบบ CRM ที่รวมฟังก์ชั่นการใช้งานทั่วไปที่จำเป็นของงานขาย

ถ้าคุณต้องการระบบหรือโปรแกรมที่ไว้เก็บข้อมูลงานขาย เช่น

ข้อมูลลูกค้า

ลูกค้าชื่ออะไร

เบอร์โทรอะไร

อยู่แถวไหน

ทำธุรกิจอะไร

ข้อมูลงานขาย

ขายอะไรกับลูกค้าเจ้าไหน

ยอดที่จะปิดเท่าไร

สถานะเป็นยังไง

จะปิดได้วันไหน

ข้อมูลพนักงงานขาย

เซลล์ชื่ออะไร

ถือออเดอร์/โปรเจคอะไรอยู่

โทรคุยกับลูกค้ามากี่ครั้ง

ไปพบลูกค้าเจ้าไหนมาบ้าง

ข้อมูลประวัติลูกค้า

เราเคยขายอะไรไปบ้าง

เคยขายไปตั้งแต่เมื่อไร

เคยขายในราคาเท่าไร

เคยดีลกับลูกค้าไว้ยังไง

โปรแกรม Zoho Bigin

ระบบ CRM ที่ใช้งานได้เหมาะพอดี

ใช้งานง่ายๆ ผ่าน
5 + 1 เมนู

Zoho CRM Bigin - usable.jpg

Ready to try
Zoho Bigin
for your business?

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

COMPANIES ( 1 )  &  CONTACTS ( 2 )

สำหรับบันทึกข้อมูลลูกค้า เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล

เก็บข้อมูลของบริษัทลูกค้า รายชื่อผู้ติดต่อของบริษัทลูกค้าแต่ละราย และเก็บข้อมูลงานขาย Sales Pipeline (Deals)
ข้อมูลการโทรหา ข้อมูลการนัดหมาย และการจดบันทึกรายละเอียดที่สำคัญต่าง ๆ 
รวมเก็บไว้เป็นประวัติของลูกค้ารายนั้นๆ (Customer History) ทำให้สามารถเข้ามาดูข้อมูล CRM ย้อนหลังผ่านระบบได้ง่าย

"ข้อมูลลูกค้า คือ ทรัพย์สิน" และ "ทรัพย์สิน นั้นสามารถ ต่อยอด" 

PRODUCTS ( 3 )

สำหรับสร้างข้อมูลสินค้า/บริการในระบบ

สามารถสร้างข้อมูลสินค้าและบริการในระบบ แล้วนำไปใช้ระบุในการขาย (Deals) แต่ละรายการที่กำลังขายให้กับลูกค้า

เราสามารถกำหนดข้อมูลได้ว่า เป็นสินค้าบริการชื่ออะไร ประเภทอะไร ราคาเท่าไร รายละเอียดเป็นอย่างไร
ดูในมุมมองของสินค้าบริการ ว่ากำลังขายให้กับลูกค้าหรือ Deals ไหนอยู่

"ข้อมูลสินค้าบริการ สามารถเพิ่มช่องในการเก็บข้อมูลอื่นๆ ได้ ที่ Field Setting"

DEALS ( 4 )

บันทึกรายการโอกาสการขายของบริษัท

เราจะใช้เมนูนี้ในการบันทึกข้อมูลว่่า เรากำลังขายสินค้าหรือบริการอะไรให้กับลูกค้า
ราคาเท่าไร เปิดออเดอร์ตั้งแต่วันไหน แล้วจะปิดการขายนี้ได้เมื่อไร ติดตามการขายไปแล้วกี่ครั้ง
เพื่อให้เรารู้ว่ามีโอกาสการขายอะไรเกิดขึ้นบ้าง และเพื่อให้เราสามารถประมาณการยอดขายของบริษัทได้

"เพราะทุกการขาย คือ โอกาส" "เก็บทุกโอกาส ในการขาย"

ACTIVITIES ( 5 )

บันทึกรายการกิจกรรมการขายของทีมงาน

เมนูที่ใช้สำหรับบันทึกการติดต่อกับลูกค้า เพื่อเก็บเป็นประวัติ ช่วยเตือนความจำไม่ให้พลาดนัดสำคัญ ซึ่งมีเมนูย่อยต่างๆ คือ
 >> การโทรหาหรือรับสายโทรศัพท์ลูกค้า (Calls) 
 >> การนัดหมายเข้าพบลูกค้า (Events) 
 >> อีกทั้งยังมีหน้าจอสำหรับลิสต์สิ่งที่ต้องทำ (Tasks) (To-do-list)

"กิจกรรมของงานขาย จะนำไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จ"

DASHBOARDS ( REPORTS / ANALYTICS)

สรุปผลการขายของทีม วิเคราะห์งานขายของธุรกิจ

สำหรับดูรายงานสรุปผลการขายของบริษัทได้แบบ Real-time
สามารถแสดงข้อมูลยอดขายในแต่ละเดือน ทำให้เราทราบว่า
พนักงานของมียอดขายเท่าไร ยังมียอดที่น่าจะปิดได้อีกเท่าไร
หรือยอดขายของแต่ละสินค้าบริการเป็นเท่าไร 

"ธุรกิจนั้นสำคัญต่อคุณฉันใด"
"การวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทก็สำคัญฉันนั้น"

MOBILE APPLICATION

ใช้งานผ่านมือถือได้อย่างเต็มรูปแบบ

คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ที่โต๊ะทำงานเพื่อปิดการขายเสมอไป
จัดการอีเมล รับการอัปเดตเกี่ยวกับไปป์ไลน์
และรับสิทธิ์เข้าใช้ข้อมูลธุรกิจที่สำคัญในแบบเรียลไทม์
ด้วยแอปมือถือของเราที่ใช้ได้กับทั้งอุปกรณ์ iOS และ Android

Ready to try
Zoho Bigin
for your business?

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

ทำไมต้องใช้ Bigin

  • เราเชื่อว่าธุรกิจทุกแห่งจำเป็นต้องใช้ CRM ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะมีขนาดเล็กเพียงใดก็ตาม

  • Zoho Bigin มาพร้อมฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่ายและที่สำคัญที่สุดคือมีราคาที่เหมาะสม 

  • ด้วย Bigin ขจัดความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับ CRM ทุกรูปแบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่า ติดตามกิจกรรมประจำวัน บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และขยายธุรกิจให้เติบโตได้รวดเร็วกว่าที่เคย

9 Soi Suksawat 33, Yeak 7-2, Suksawat Road

Rat Burana, Bangkok 10140, Thailand.

© 2019, Mergitech Consulting Co,. Ltd. All Rights Reserved.