Desk

ภาพรวม (Overview)
ความสามารถ (Features)
ราคา (Price)

Put customer service at the heart of your company.

ให้การบริการลูกค้า

เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ

Zoho Desk เป็นซอฟท์แวร์จัดการความช่วยเหลือ (help desk) ที่ทำให้ธุรกิจของคุณ สามารถให้ความสำคัญไปที่ลูกค้าเป็นหลัก

ทดลองใช้งานระบบ FREE

สำหรับเจ้าหน้าที่ (Agents)

ตัวแทนมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับผู้จัดการ (Managers)

ผู้จัดการมีความพร้อมในการตัดสินใจที่ถูกต้อง

สำหรับลูกค้า (Customers)

ลูกค้าได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ครอบคลุมทุกการใช้งาน

ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทนขายของคุณ และการมุ่งมั่นบรรลุทุกค่าวัดผลการทำงาน

ไปจนถึงการทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่คุณใช้งาน เข้าไปให้ถึงใจกลางหลักที่เป็นการบริการลูกค้าของคุณ

แก้ปัญหา สร้างความสุข

Zoho Desk มอบเครื่องมือที่ดีที่สุดให้กับทีมของคุณในการช่วยเหลือลูกค้า ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำโดยให้ระบบทำงานให้อย่างอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเสียเวลาอันมีค่าของคุณ  

ไมได้เปลี่ยนแปลงการทำงาน
แต่ต้องปรับปรุง

ด้วย Zoho Desk คุณสามารถระบุแนวโน้มและรูปแบบที่ถูกต้องในการทำงานของทีมคุณ แก้ไขปรับปรุง และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัทเดียว ทีมเดียว

Zoho Desk ช่วยรวมพนักงานจากแผนกต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และมอบประสบการณ์บริการที่เป็นหนึ่งเดียวกันให้กับลูกค้า

ความสะดวกเป็นหัวใจหลัก

เมื่อลูกค้าต้องการติดต่อคุณ ต้องพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าได้หลากหลายช่องทาง – อีเมล โทรศัพท์ แชทสด โซเชียลมีเดีย และช่องทางอื่น

การให้ลูกค้าช่วยเหลือตัวเอง เป็นการช่วยเหลือที่ดีที่สุด

มอบเครื่องมือให้ลูกค้าในการหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง และยังสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานได้ ซึ่งเป็นการกระทำที่มีน้ำใจให้แก่ชุมชนผู้ใช้งาน

Help Desk ของคุณ

ที่เป็นของคุณจริง ๆ

Zoho Desk เข้าใจถึงความเป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจของคุณ จึงได้ทำให้คุณสามารถปรับแต่งและเชื่อมต่อการใช้งานเข้ากับแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้

ย้ายโต๊ะทำงานของคุณ มาอยู่ในมือของคุณ

ด้วยแอป Zoho Desk สำหรับ iOS และ Android

เจ้าหน้าที่ของคุณสามารถรับรู้ข้อมูลล่าสุด ทำงานร่วมกัน และให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

ช่วยกันรักษาโลก

จากการบริการลูกค้าที่ไม่น่าประทับใจ

ทดลองใช้งานระบบ FREE