top of page

Desk

ภาพรวม (Overview)
ความสามารถ (Features)
ราคา (Price)

Put customer service at the heart of your company.

ให้การบริการลูกค้า

เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ

Zoho Desk เป็นซอฟท์แวร์จัดการความช่วยเหลือ (help desk) ที่ทำให้ธุรกิจของคุณ สามารถให้ความสำคัญไปที่ลูกค้าเป็นหลัก

ทดลองใช้งานระบบ FREE

สำหรับเจ้าหน้าที่ (Agents)

ตัวแทนมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับผู้จัดการ (Managers)

ผู้จัดการมีความพร้อมในการตัดสินใจที่ถูกต้อง

สำหรับลูกค้า (Customers)

ลูกค้าได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ครอบคลุมทุกการใช้งาน

ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทนขายของคุณ และการมุ่งมั่นบรรลุทุกค่าวัดผลการทำงาน

ไปจนถึงการทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่คุณใช้งาน เข้าไปให้ถึงใจกลางหลักที่เป็นการบริการลูกค้าของคุณ

แก้ปัญหา สร้างความสุข

Zoho Desk มอบเครื่องมือที่ดีที่สุดให้กับทีมของคุณในการช่วยเหลือลูกค้า ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำโดยให้ระบบทำงานให้อย่างอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเสียเวลาอันมีค่าของคุณ  

ไมได้เปลี่ยนแปลงการทำงาน
แต่ต้องปรับปรุง

ด้วย Zoho Desk คุณสามารถระบุแนวโน้มและรูปแบบที่ถูกต้องในการทำงานของทีมคุณ แก้ไขปรับปรุง และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัทเดียว ทีมเดียว

Zoho Desk ช่วยรวมพนักงานจากแผนกต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และมอบประสบการณ์บริการที่เป็นหนึ่งเดียวกันให้กับลูกค้า

ความสะดวกเป็นหัวใจหลัก

เมื่อลูกค้าต้องการติดต่อคุณ ต้องพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าได้หลากหลายช่องทาง – อีเมล โทรศัพท์ แชทสด โซเชียลมีเดีย และช่องทางอื่น

การให้ลูกค้าช่วยเหลือตัวเอง เป็นการช่วยเหลือที่ดีที่สุด

มอบเครื่องมือให้ลูกค้าในการหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง และยังสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานได้ ซึ่งเป็นการกระทำที่มีน้ำใจให้แก่ชุมชนผู้ใช้งาน

Help Desk ของคุณ

ที่เป็นของคุณจริง ๆ

Zoho Desk เข้าใจถึงความเป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจของคุณ จึงได้ทำให้คุณสามารถปรับแต่งและเชื่อมต่อการใช้งานเข้ากับแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้

ย้ายโต๊ะทำงานของคุณ มาอยู่ในมือของคุณ

ด้วยแอป Zoho Desk สำหรับ iOS และ Android

เจ้าหน้าที่ของคุณสามารถรับรู้ข้อมูลล่าสุด ทำงานร่วมกัน และให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

ช่วยกันรักษาโลก

จากการบริการลูกค้าที่ไม่น่าประทับใจ

ทดลองใช้งานระบบ FREE
bottom of page