top of page

Project Planning

Milestones, Tasklist, และ Tasks งานต่าง ๆ จะช่วยให้คุณจัดระเบียบโปรเจคที่ซับซ้อนของคุณ แตกงานเป็นส่วนๆเพื่อให้สามารถจัดการได้ง่าย ควบคุมได้ละเอียดยิ่งขึ้นด้วยการแบ่งเป็น งานย่อย งานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ และงานที่สัมพันธ์กับงานอื่น

Gantt Charts

แผนภูมิแกนต์ช่วยให้คุณเห็นภาพความคืบหน้าของงาน และเปรียบเทียบกับสิ่งที่วางแผนไว้ได้ดียิ่งขึ้น

Project Coordinator

Feeds จะช่วยให้คุณและทีมอัปเดทข้อมูลในโปรเจคของคุณ และเรียกดูง่ายเหมือนเวลาคุณดูข่าวสารบนหน้าเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ

และไทม์ไลน์จะช่วยให้คุณย้อนกลับไปดูโพสต์ที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วย TIMESHEET

สมาชิกทุกคนที่ทำงานในโปรเจคสามารถบันทึกชั่วโมงการทำงานที่เรียกเก็บเงินได้และเก็บเงินไม่ได้โดยง่าย

และระบบมีการเชื่อมต่อกับ Zoho Invoice ทำให้สามารถสร้างใบแจ้งหนี้จากข้อมูลเหล่านี้ได้โดยอัตโนมัติ

Reporting Tools

Zoho Reports คือแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และแสดงข้อมูลทางธุรกิจข(business intelligence)

การเชื่อมต่อเข้ากับ Zoho Projects สามารถแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าในการทำงานของทีมงานของคุณ

Collaboration Software

พนักงาน ลูกค้า ผู้ขาย หรือที่ปรึกษาทั้งหลาย ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล ต่างสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไม่มีการติดขัด

ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันของเรา ทำงานร่วมกันได้อย่างคล่องตัวและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Document Management

แบ่งปันและทำงานร่วมกันกับไฟล์ข้อความ สเปรดชีต การนำเสนอผลงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทีมของคุณ

และระบบการจัดการเวอร์ชันของเอกสาร ทำให้แน่ใจได้ว่าทีมของคุณทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารข้อมูลที่เป็นเนื้อหาล่าสุดอยู่เสมอ

G Suite

Zoho Projects มอบประสบการณ์จัดการโปรเจค ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบของ Google อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้งาน G Suite

ซึ่งการเข้าใช้งานระบบในที่เดียว สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Google Drive, Google Calendar และ Gmail

IssueTracker

บันทึกปัญหาและติดตามผลได้ในขณะที่มีการแก้ไขและทดสอบ กำหนดกระบวนงานและเงื่อนไขทางธุรกิจตามต้องการ

และติดตามการเปลี่ยนแปลงของโค้ดได้ใน GitHub และ Bitbucket

Mobile Apps

ด้วยแอปพลิเคชันที่พัฒนามาสำหรับ iPhone, Android และ iPad คุณสามารถวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ในโปรเจค

มอบหมายงาน บริหารจัดการทรัพยากร บันทึกเวลาทำงาน และเข้าถึงเอกสารต่าง ๆ ได้ แม้ว่าคุณจะไม่อยู่ที่โต๊ะทำงานของคุณ

Project Chat

แชทกับทุกคนที่อยู่ในโปรเจค จะตั้งกลุ่มย่อย หรือคุยกับบุคคลใดเป็นการส่วนตัวก็ได้ และบทสนทนาเหล่านี้สามารถตั้งค่าให้เป็นสาธารณะหรือส่วนตัวก็ได้ อีกทั้งยังเก็บรักษาบทสนทนาเหล่านี้ไว้ในระยะยาวได้ ทำให้คุณกลับมาดูข้อมูลที่สนทนาไว้ได้ตลอดเวลา

Project Forums

คุณสามารถปรึกษาหรือข้อความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับโปรเจคจากผู้อื่นได้ในฟอรัม

และคุณสามารถส่งการแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับโพสต์เหล่านี้ ไปยังผู้ใช้งานรายบุคคลได้อีกด้วย

Dropbox Integration

 การเชื่อมต่อเข้ากับ Dropbox ทำให้คุณซิงก์ไฟล์ของคุณเข้ากับ Zoho Projects ได้ง่ายยิ่งขึ้น

Project Pages

Pages ช่วยให้คุณสร้างคลังเก็บข้อมูลส่วนกลางที่ไว้สำหรับค้นหาข้อมูลโปรเจคของคุณ

และสามารถใช้ได้เหมือนกับเป็นอินทราเน็ตเพื่อเผยแพร่ลิงก์ เอกสาร ประกาศ และงานกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้

ให้ทุกโปรเจคของคุณ

เป็นโปรเจคที่ประสบความสำเร็จ

bottom of page