top of page
zoho-512.png
Mergitech
Mergitech

Thank You
For Trusted Customers

ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน
ที่มอบโอกาสดีดีให้เราได้เรียนรู้
และมีประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจ
ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน
ที่ให้เราเติบโตไปด้วยกัน

. . . . . .

เมอจีเทค และ ZOHO
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน
ที่ให้ความไว้วางใจ
และให้เราดูแลท่าน
มากว่า 12 ปี

ZohoCRM_Mergitech_Thankyou.png

ขอขอบคุณลูกค้าของเมอจีเทค ที่ใช้งานโปรแกรม ZOHO CRM
THANK YOU FOR MERGITECH's CUSTOMERS with ZOHO CRM

ลูกค้าใน 7 ประเทศ
In 7 Countries

มากกว่า 1,000 ผู้ใช้งาน
+1,000 Users

ลูกค้ากว่า 150 บริษัท
+150 Organizations

zoho-512.png

Zoho Applications

crm-128.png

Zoho CRM

โปรแกรมบริหารข้อมูลลูกค้า ติดตามงานขายของพนักงาน และจัดการข้อมูลการบริการลูกค้า

projects-128.png

Zoho Projects

โปรแกรมบริหารงานโครงการสำหรับวางแผนงาน และติดตามสถานะของการดำเนินงานโครงการ

bigin-128.png

Zoho Bigins

โปรแกรมบริหารงานขาย

แบบเริ่มต้นเหมาะกับงานขาย

ที่ไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย

expense-128.png

Zoho Expense

โปรแกรมบริหารค่าใช้จ่ายในบริษัท
และจัดการการเบิกค่าใช้จ่าย

ของพนักงานได้ทุกคน

และ Zoho Applications อื่นๆ อีกมากมาย

analytics-128.png

Zoho

Analytics

backstage-128.png

Zoho

Backstage

books-128.png

Zoho

Books

bookings-128.png

Zoho

Bookings

campaigns-128.png

Zoho

Campaigns

cliq-128.png

Zoho

Cliq

contracts-128.png

Zoho

Contracts

connect-128.png

Zoho

Connects

commerce-128.png

Zoho

Commerce

desk-128.png

Zoho

Desks

forms-128.png

Zoho

Forms

inventory-128.png

Zoho

Inventory

invoice-128.png

Zoho

Invoices

mail-128.png

Zoho

Mail

marketingautomation-128.png

Zoho

Marketing

meeting-128.png

Zoho

Meeting

officesuite-128.png

Zoho

OfficeSuites

recruit-128.png

Zoho

Recruits

salesiq-128.png

Zoho

Sales IQ

showtime-128.png

Zoho

Showtime

sign-128.png

Zoho

Sign

sprints-128.png

Zoho

Sprints

survey-128.png

Zoho

Survey

workdrive-128.png

Zoho

Workdrive

Zoho Awards.png
Zoho Awards.png
zoho-CRM-retina-logo.png

BEST CRM

ZohoCRM-Blueprint.jpg

Give your sales team

the perfect set of apps to help close more business deals in

less time

ZohoCRM_Feature_1.jpg

Aquire New Customer

Manage Existing Customer

จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า
สามารถแยกลูกค้าใหม่กับ

ลูกค้าปัจจุบัน

ZohoCRM_Feature_2.jpg

Manage Enquiry

Get Orders

รับเรื่องจากลูกค้ามาบันทึกลงระบบ
ใส่รายละเอียดที่สำคัญ
ก็เท่ากับเพิ่มโอกาสการขาย

ZohoCRM_Feature_3.jpg

Sales Tracking

Real-Time Revenue

ติดตามสถานะงานขาย
ออเดอร์ไม่หลุด

ไม่พลาดงานใหญ่

ZohoCRM_Feature_4.jpg

Analyst Your

Customers

มีประวัติของลูกค้า
แบ่งกลุ่มจากฐานข้อมูลลูกค้าในมือ
เทคแคร์ลูกค้าคนสำคัญของคุณ

Top Products / Applications

Cloud แอพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

Logo Zoho crm.png

Zoho CRM

ระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการด้านการเก็บข้อมูลลูกค้า

เก็บข้อมูลการขาย เก็บข้อมูลการติดตามลูกค้าของทีมงาน
ออกเอกสารสำหรับงานขาย เช่น ใบเสนอราคา

เอกสารสัญญา เป็นต้น

Logo Zoho Bigin 02.png

Zoho Bigin

อีกหนึ่งระบบด้าน CRM ที่ SMEs นิยมใช้งาน สามารถใช้สำหรับบันทึกจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ใช้ในการติดตามสถานะการขายของทีมงานว่านำเสนออะไรให้กับลูกค้า ราคาเท่าไร เปิดการขาย ปิดการขายไปเมื่อไร

ระบบสำหรับการบริหารงานขาย ช่วยให้คุณจัดการกับข้อมูลลูกค้าได้ง่ายอย่างเป็นระบบ
สามารถติดตามงาน และสถานะของงานขายที่พนักงานขายกำลังดูแลลูกค้าของคุณอยู่
สามารถทำประวัติการซื้อสินค้าและการบริการลูกค้า ทำให้คุณรู้จักลูกค้าของคุณดีมากยิ่งขึ้น
ได้รับประสบการณ์การทำงานอย่างเป็นระบบร่วมกับโปรแกรม Zoho CRM อีกมากมาย

ZOHO Partner Advanced Thai.webp
MGT_LOGO_2019_150px.jpg

MERGITECH
CONSULTING

Only 1 of Zoho Advanced Partner in Thailand

เมอจีเทค เป็นผู้ให้บริการในการแนะนำและให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ CRM และเป็นผู้เชี่ยวชาญในโปรแกรม Zoho CRM ในระดับ Zoho Advance Partner ซึ่งเป็นระดับ Partner สูงสุด และเป็นเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทย

Over 12 Years of Software Consulting Experience

CRM Software Consulting Service

บริการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาด้านโปรแกรม CRM
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม CRM ที่มีประสบการณ์การมากกว่า 12 ปี
มีความรู้ความเข้าใจในหลากหลายธุรกิจ หลากหลายอุตสาหกรรม
และผ่านการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม CRM ชั้นนำระดับโลกต่างๆ มามากมาย

"CRM Solutions ที่ดี

มักจะมากับ

CRM Consultant ที่เก่ง"

Our Services

บริการของเรา

Zoho CRM

Zoho CRM
Training Service

​บริการสอนการใช้งานโปรแกรม Zoho CRM หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ CRM 

Zoho CRM

Zoho CRM
Supporting Service

บริการช่วยเหลือ สนับสนุนการใช้งานโปรแกรม Zoho CRM ช่วยหาข้อมูลและตอบคำถามการใช้งาน

Zoho CRM

Zoho CRM
Development Service

บริการในการพัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานระบบ CRM ให้ตอบโจทย์กับธุรกิจเฉพาะมากยิ่งขึ้น

Zoho CRM

Zoho CRM
Integration Service

บริการในการเชื่อมต่อระบบกับระบบหรือโปรแกรมต่างๆ เช่น ระบบบัญชี ระบบในองค์กร เป็นต้น

ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์ในการให้

บริการลูกค้ามาแล้วกว่า 12 ปี
และให้บริการลูกค้าในประเทศไทยมาแล้ว

มากกว่า 100 องค์กร

bottom of page